Liên kết website

Logo

Cơ cấuTrường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Email In PDF.

Năm thành lập: Theo QĐ số 262/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001.

Địa chỉ : Khối I, Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường:   05103 881 164   Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Mai Văn Tòng

Hiệu trưởng

0989822996

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Chánh Hậu

P. Hiệu trưởng

0984979788

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Thái Tấn Sa

Giáo viên

01688224201

 

4

Trần Hồng Nhân

Giáo viên

0905305405

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thị Kim Liên

Giáo viên

0987458552

Nguyê Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Thị An

Giáo viên

0982265420

 

7

Phạm Thị Đáng

Giáo viên

0919795018

 

8

Trương Thị Hoa

Giáo viên

0167789135

 

9

Nguyễn Thị Thanh Dung

Giáo viên

01698230091

 

10

Huỳnh Thị Lan

Giáo viên

01644868859

 

11

Nguyễn Thị Tuyền

Giáo viên

01645603306

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên

01626483277

 

13

Triệu Thị Hường

Giáo viên

0988397360

 

14

Trần Thị Tình

Giáo viên

0918208718

 

15

Ngô Thị Mai Liên

Giáo viên

01672881619

 

16

Võ Thị Thu HIền

Giáo viên

01685747499

 

17

Ông Thị Nhi

Giáo viên

0934960604

 

18

Đinh Thị Thu

Giáo viên

01685332258

 

19

Lê Thị Ánh

Giáo viên

0977473974

 

20

Ngô Thị Liên

Giáo viên

0968044099

 

21

Nguyễn Thị Hoa

NVKT

01293572097

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Ngô Thị Thương

NVTV

01636401069

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Bùi Tấn Tùng

NVBV

01696046717

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 13:50
 

Trường Mầm non Ánh Hồng

Email In PDF.

Năm thành lập: 1984

Địa chỉ : Khối 3, Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại trường: ……………………… Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

 

TT

Họ và tên

Chức
 vụ

Di động

Gmail

1

Nguyễn Thị Liên

HT

0981.529.936

 

2

Ngô Thị Hồng Nhung

PHT

0972.931.441

 

3

Nguyễn Thị Minh Quế

PHT

0981.558.769

 

4

Nguyễn Thị Thái

GV

0166.966.4525

 

5

Thủy Thị Thanh Hường

GV

0165.975.2177

 

6

Nguyễn Thị Giã

GV

0166.742.1450

 

7

Nguyễn Thị Lúc

GV

0974.334.208

 

8

Trần Thị  Năm

GV

0988.335.027

 

9

Nguyễn Thị Bích

GV

0904.331.549

 

10

Đỗ Thị  Huê

GV

0122.444.1415

 

11

Nguyễn Thị Mỵ

GV

0981.165.836

 

12

Lê Thị Thu Hà

GV

0972.315.644

 

13

Dương Thị Hòa

GV

0167.977.4259

 

14

Ngô Thị Tuyết Vân

NV

0987.115.777

 

15

Nguyễn Thị Mỹ Linh

GV

0168.785.8360

 

16

Hồ Thị GIáo

GV

0169.361.4643

 

17

Trần Thị Thu Hòa

GV

0164.731.4414

 

18

Trần Văn Tài

NV

0168.271.4079

 

19

Nguyễn Thị Thủy

NV

0168.346.1317

 

20

Đỗ Thị Hạ

NV

0917.673.437

 

21

Nguyễn Thị Chưỡng

NV

0169.632.5219

 

22

Nguyễn Thị Kim Thoa

NV

0168.447.0119

 

23

Bùi Thị Ngọt

GV

0165.704.0480

 

24

Đinh Thị Hồng Nhi

GV

0167.345.7144

 

25

Hồ Thị Ly

GV

0973.614.204

 

26

Trần Thị Cúc

GV

0974.991.106

 

27

Hồ Thị Nhia

GV

0977.221.610

 

28

Nguyễn Thị Kim Đức

GV

0168.853.9396

 

29

Trần Thị Khoa

GV

0965.076.502

 

30

Nguyễn Thi Hải Huê

GV

0972.665.780

 

31

Nguyễn Thị Hà Phương

GV

0981.533.255

 

32

Vũ Thị  Y  Hương

GV

0934.707.853

 

33

Hà Thị Bích Ngân

GV

0979.841.041

 

34

Lê Thị Thu Hà

GV

0972.315.644

 

35

Lê Thị Ánh Hà

GV

0932.533.221

 

 

 

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Nguyễn Thị Liên

Hiệu trưởng

0932.536.936

 

02

Ngô Thị Hồng Nhung

Phó hiệu trưởng

0972.931.441

 

03

Nguyễn Thị Minh Quế

Phó hiệu trưởng

0905.980.441

 

04

Nguyễn Thị Thái

Giáo viên

01669.664.525

 

05

Thủy Thị Thanh Hường

Giáo viên

01659.752.177

 

06

Nguyễn Thị Giã

Giáo viên

0166.742.1450

 

07

Nguyễn Thị Lúc

Giáo viên

0974.334.208

 

08

Trần Thị Năm

Giáo viên

0988.335.208

 

09

Nguyễn Thị Bích

Giáo viên

0904.331.549

 

10

Trần Thị Hai

Giáo viên

0905.271.188

 

11

Vũ Thị Liễu

Giáo viên

0168.566.7946

 

12

Đoàn Thị Phương

Giáo viên

0169.565.8789

 

13

Đỗ Thị Huê

Giáo viên

0122.444.1415

 

14

Trần Thị Hy

Giáo viên

0169.999.7745

 

15

Nguyễn Thị Mỵ

Giáo viên

0164.440.6890

 

16

Lê Thị Thu Hà

Giáo viên

0972.315.644

 

17

Nguyễn Thị Kim Đức

Giáo viên

0905.643.964

 

18

Dương Thị Hòa

Giáo viên

0167.977.4259

 

19

Hồ Thị Yến

Giáo viên

01633.052.636

 

20

Vũ Thị Diễm Khanh

Giáo viên

0164.790.9585

 

21

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giáo viên

01687.858.560

 

22

Hồ Thị Giáo

Giáo viên

01693.614.643

 

23

Trần Thị Thu Hòa

Giáo viên

01647.314.414

 

24

Bùi Thị Ngọt

Giáo viên

0165.704.0480

 

25

Đinh Thị Hồng Nhi

Giáo viên

01673.457.144

 

26

Hồ Thị Ly

Giáo viên

0973.614.204

 

27

Nguyễn T Thanh Thúy

Giáo viên

01687.357.112

 

28

Nguyễn Thị Đào

Giáo viên

0163.344.9787

 

29

Trần Thị Thanh Hằng

Giáo viên

0985.109.506

 

30

Trần Văn Tài

Nhân viên

1068.271.4079

 

31

Nguyễn Thị Chưỡng

Nhân viên

0169.632.5219

 

32

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nhân viên

0168.447.0119

 

33

Đỗ Thị Hạ

Nhân viên

0973.076.089

 

34

Ngô Thị Tuyết Vân

Nhân viên

0987.115.777

 

35

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

0168.346.1317

 

36

Phạm Thị Minh Trí

Nhân viên

0168.520.9637

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 07:57
 

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

Email In PDF.

Năm thành lập: Theo Quyết định số 307/QĐ-SGDĐT ngày 13/2/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

Địa chỉ : Khối 4 – Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – Quảng Nam

Điện thoại : 0510.2244575

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Lê Văn Hà

Giám đốc

0905934139

 

02

Nguyễn Tấn Đình

Giáo viên

01683704742

 

03

Đặng Thúy Hồng

Nhân viên

0986197405

 

04

Lưu Thị Lệ

Nhân viên

0905995474

 

05

Lê Phạm Minh Trâm

Giáo viên

01649559373

 

 

 

                                                                                     

                                                                           

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:58
 

Trường Mẫu giáo Ánh Dương

Email In PDF.

Năm thành lập: 2013

Địa chỉ : Thôn 5 Xã Phước Hòa-huyện Phước Sơn-tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại trường: 01282779937 Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Lê Thị Vui

HiệuTrưởng

01282779937

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

02

Lê Thị Thùy Dâng

P.Hiệu Trưởng

0913684140

 

03

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

01687790363

 

04

Lê Thị Hoa

Giáoviên

0962262119

 

05

Phan Thị Kim Nhàn

Giáo viên

01652648914

 

06

Hồ Thị Yên

Giáo viên

01643524687

 

07

Nguyễn T.Thu Trọng

Nhân viên

0978653784

 

08

Hoàng T.Thu Hương

Nhân viên

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:56
 

Trường Mẫu giáo liên xã Thành Lộc

Email In PDF.

Năm thành lập: 1/7/2009

Địa chỉ :  Thôn 4A- Phước Thành- Phước Sơn- Quảng Nam

Số điện thoại trường: ……………………… Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

 Võ Thị Thanh Truyền

Hiệu trưởng

01238381265

0935 236 149

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

 Bạch Thị Thu Hà

P. Hiệu trưởng

0917 718 374

0943 511 636

 

3

Từ Thị Thùy Huy

Kế toán

0947 781 900

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

 Hồ Thị Đêm

Giáo viên

01244917160

 

5

Bùi Thị Hiệp Vân

Giáo viên

0913 675 900

 

6

 Vũ Thị Thoi

Giáo viên

01684220010

 

7

Pra Thanh Hảo

Giáo viên

0986 264 758

 

8

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

0974 293 345

 

9

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

01657555226

 

10

Hồ Thị Thùy

Giáo viên

01202500693

 

11

 Lê Thị Ánh Hà

Giáo viên

0932 533 221

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:51
 


Trang 1 trong tổng số 3

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter