Liên kết website

Logo

Cơ cấuTrường Tiểu học và THCS Kim Đồng

Email In PDF.

Năm thành lập: 2005

Địa chỉ : Thôn 5, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại trường: 0510 3 881 488 -Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E mail

1

Nguyễn Thanh Tòa

Hiệu trưởng

0984762927

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Doãn Bá Nguyên

P. Hiệu trưởng

0986800189

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Huệ

P. Hiệu trưởng

01683133315

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Từ Thị Thu Ba

Giáo viên

0965323964

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Dư Thị Cả

Giáo viên

01644864721

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Lê Thị Chuyện

Giáo viên

0973738357

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Huỳnh Thị Cung

Giáo viên

0986179018

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Trần Thị Lệ Giác

Giáo viên

01669363886

 

9

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

01673071609

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giáo viên

01673008763

 

11

Trần Thanh Đường

Giáo viên

01663519113

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Trần Thị Hồng

Giáo viên

0977866860

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Vũ Thị Thanh Huyền

Giáo viên

0979871392

 

14

Võ Thị Đào

Giáo viên

01655723584

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Vũ Thị Kim

Giáo viên

0982304436

 

16

Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo viên

01634505163

 

17

Trịnh Thị Lành

Giáo viên

01678802161

 

18

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

0972323222

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Hồ Thị Lụa

Giáo viên

01683920661

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Ngô Thị Lựu

Giáo viên

0984005593

 

21

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên

01645216963

 

22

Hồ Thị Hoàng Nga

Giáo viên

01688211116

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

01667023950

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Hồ Thị Nở

Giáo viên

01682600763

 

25

Lý Thị Phúc

Giáo viên

0985417684

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

0985229296

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Nguyễn Hữu Sơn

Giáo viên

0975277183

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Mai Thị Thu Thủy

Giáo viên

0974211004

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Nguyễn Thị Thu Thùy

Giáo viên

0976544137

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Võ Thị Tiên

Giáo viên

01227430431

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên

01694315337

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Nguyễn Thị Lâm Vỹ

Giáo viên

0989229081

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Nguyễn Thị Anh Xuân

Giáo viên

01646811243

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

01655677756

 

35

Hoàng Thị Lương

Nhân viên

0985229406

 

36

Nguyễn Thị Vạn

Nhân viên

0982783140

 

37

Nguyễn Anh Khoa

Nhân viên

01677396947

 

38

Ngô Châu Hoàng

Nhân viên

0982772776

 

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E mail

1

Nguyễn Thanh Tòa

Hiệu trưởng

0984762927

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Thị Huệ

P H trưởng

01683133315

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Thu Thùy

Giáo viên

0976544137

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Thị Anh Xuân

Giáo viên

01674283432

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thị Anh Thùy

Giáo viên

0983959609

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

0985229296

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

01667023940

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Võ Duy Thông

Giáo viên

0977355625

 

9

Mai Thị Thu Thủy

Giáo viên

0974211004

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Võ Thị Tiên

Giáo viên

01227430431

 

11

Lê Hải Âu

Giáo viên

01674844850

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên

01694315337

 

13

Hồ Hoài Tâm

Giáo viên

01663613525

 

14

Hồ Thị Hoàng Nga

Giáo viên

01688211116

 

15

Nguyễn Hữu Sơn

Giáo viên

0975277183

 

16

Trần Thị Hồng

Giáo viên

0977866860

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

01673071609

 

18

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên

01645216963

 

19

Dư Thị Cả

Giáo viên

01644864721

 

20

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên

01684219819

 

21

Võ Thị Đào

Giáo viên

01655723584

 

22

Vũ Thị Thanh Huyền

Giáo viên

0979871392

 

23

Trần Thị Lệ Giác

Giáo viên

01669363886

 

24

Huỳnh Thị Cung

Giáo viên

0986179019

 

25

Lý Thị Phúc

Giáo viên

0985417684

 

26

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

0972323222

 

27

Trịnh Thị Lành

Giáo viên

01678802161

 

28

Trương Thị Tuyết Lê

Giáo viên

0982915251

 

29

Nguyễn Thị Lâm Vỹ

Giáo viên

0989229081

 

30

Ngô Thị Lựu

Giáo viên

0884005593

 

31

Hồ Thị Nở

Giáo viên

01682600763

 

32

Vũ Thị Kim

Giáo viên

0982304436

 

33

Nguyễn Thị Thanh Lan

Nhân viên

01634505163

 

34

Hoàng Thị Lương

Nhân viên

0985229406

 

35

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

01655677756

 

36

Nguyễn Anh Khoa

Nhân viên

01677396947

 

37

Nguyễn Thị Vạn

Nhân viên

0982783140

 

38

Ngô Châu Hoàng

Nhân viên

0982772776

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 08:01
 

Trường Tiểu học và THCS Phước Thành

Email In PDF.

Năm thành lập: 2005

Địa chỉ : Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại trường: 0510 6533334-Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Nguyễn Văn Mẫu

Hiệu trưởng

01653128261

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Ngọc Triêm

P. H trưởng

094946853

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Bích Hạnh

P. H trưởng

01246058180

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Lê Đình Thường

Giáo viên

01662076602

 

5

Lê Thị Tiến

Giáo viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Công Biến

Giáo viên

0969348902

 

7

Hồ Thị Nha

Giáo viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Hồ Thị Mê

Giáo viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

HồVăn Xân

Giáo viên

01252435789

 

10

Hồ Văn Thiếu

Giáo viên

0964962202

 

11

Lê Thị Thanh Nhàng

Giáo viên

 

 

12

Dương T. Phương Thư

Giáo viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Nguyễn T.Vạn Hạnh

Giáo viên

0919089294

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Huỳnh Thị Vi

Giáo viên

0972610880

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Lê Hữu Anh

Giáo viên

0935447221

 

16

Trịnh T. Minh Vân

Giáo viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Phan Ngọc Tài

Giáo viên

01666130321

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Hoồ Thị Thanh

Giáo viên

01628300135

 

19

Nguyễn T.Hồng Vân

Giáo viên

 

 

20

Trần Hoàng Vũ

Giáo viên

0977133200

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Nguyên T Huyền Trang

Giáo viên

0942306386

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Lưu Thị Thúy

Giáo viên

01643064340

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Vũ Thị Cảnh

Giáo viên

01272274546

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Hoàng T. Thanh Nguyện

Giáo viên

01689914640

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Nguyễn Thị Diễm Linh

Giáo viên

0963268355

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Phạm Thị Kim Mai

Giáo viên

0977819454

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Nguyễn Thị Hồi

Giáo viên

 

 

28

Hồ Thị Lành

Giáo viên

01662144489

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Hồ Văn Tự

Giáo viên

01649846382

 

30

Triệu Thị Nhung

Giáo viên

01655040982

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Ngô Thị Bích Hiệp

Giáo viên

01208062520

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Hồ Văn Tin

Giáo viên

01653499020

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Trần Thị Thuận

Giáo viên

0987070189

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Trương Thị Vỹ Hội

Kế toán

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

35

Lê Văn Giá

NVTB

01685870558

 

36

Hồ Thị Diệu

NVTB

01646467779

 

36

Lê Thị Thảo

VT-TQ

01673466021

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38

Hồ Thị Canh

Cấp dưỡng

0915108298

 

39

Hồ Thị Cưa

Cấp dưỡng

 

 

40

Hồ Văn Bi

Bảo vệ

0918097371

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 10:00
 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phước Kim

Email In PDF.

Năm thành lập: 2013

Địa chỉ : Thôn Luông A- Phước Kim- Phước Sơn-Quảng Nam.

Số điện thoại trường:  0510.2216710 Email : (không)

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Nguyễn Vinh

Hiệu trưởng

0976100195

 

2

Trà Văn Nhiều

P.Hiệu trưởng

01679973181

 

3

Trần Quang Thương

P.Hiệu trưởng

01684989884

 

4

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

01698494005

 

5

Nguyễn Đức Sung

Giáo viên

0982639878

 

6

Đặng Đình Mỹ

Giáo viên

01645429386

 

7

Hồ Thị Mơ

Giáo viên

01694883725

 

8

Phan Thị Thu Hà

Giáo viên

01647605474

 

9

Đoàn Thị Oanh

Giáo viên

0985685214

 

10

Nguyễn Đức Trường

Giáo viên

01668179235

 

11

Hồ Thị Hậu

Giáo viên

01664389399

 

12

Hồ Thị Hon

Giáo viên

01656860983

 

13

Nguyễn Văn Hạnh

Giáo viên

01694256146

 

14

Hứa Thị Ly Ly

Giáo viên

01679056603

 

15

Hồ Thị Liêm

Giáo viên

0963711728

 

16

Hồ Thị Lụa

Giáo viên

01683920661

 

17

Giáp Thị Kim Ánh

Giáo viên

0937378847

 

18

Huỳnh Thị Bảo Hiếu

Giáo viên

01689959629

 

19

Lê Trọng Hiếu

Giáo viên

0979939047

 

20

Nguyễn Duy Khánh

Giáo viên

0985467353

 

21

Hồ Văn Sên

Giáo viên

01666865413

 

22

Mai Quang Vinh

Giáo viên

0978379608

 

23

Bùi Thị Tiếng

Giáo viên

0973802673

 

24

Đặng Thị Thúy

Giáo viên

0985750028

 

25

Lê Thị Nhã Trúc

Giáo viên

01647316335

 

26

Nguyễn Thị Nguyệt

Nhân viên

01636178000

 

27

Hồ Thị Qúy

Nhân viên

01694755770

 

28

Nguyễn Văn Dương

Nhân viên

01674847469

 

29

Trần Thị Phượng

Nhân viên

01629090351

 

30

Trần Thị Tiên

Nhân viên

0947649518

 

31

Lê Thị Thảo

Nhân viên

01646228745

 

 

 

 

Trường PTDTBT Trung học cơ sở Phước Chánh

Email In PDF.

Năm thành lập: 2001

Địa chỉ : Thôn 2, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường: 0510 3244513

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Phan Văn Ngô

Hiệu trưởng

0916491106

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Võ Đức Vĩ

P. Hiệu trưởng

01676916129

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Ngô Thị Hà

P. Hiệu trưởng

01647605474

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Hữu Bình

Giáo viên

0982685520

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Lê Thị Thanh Nghị

Giáo viên

0983604757

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn T Hiệp Thương

Giáo viên

0978064805

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Lê Thị Hạnh

Giáo viên

01677885570

 

8

Tô Đình Trung

Giáo viên

0932565632

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Hồ Thị Hay

Giáo viên

01633651656

 

10

Nguyễn Như Đông

Giáo viên

01678021424

 

11

A Song Dũng

Giáo viên

0986985327

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Đặng Thị Mỹ Loan

Giáo viên

01683814273

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên

01683417315

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Mai Thị Ánh Nhật

Giáo viên

01682615285

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Võ Thị Vi Linh

Giáo viên

0977167311

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Nguyễn Thị Diệp

Giáo viên

0974299749

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Võ Văn Tuyền

Giáo viên

01697010521

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Trần Hoàng Tài

Giáo viên

01682137980

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Lê Thị Hiền

Giáo viên

01692599865

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Nguyễn Thị Hiếu

Giáo viên

0972831746

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Mai Thị Thủy

Giáo viên

01282108872

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Trần Thị Kim Oanh

Giáo viên

0977519269

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Lê Thị Thu Hà

Giáo viên

01662957803

 

24

Hứa Thị Hiền Như

Giáo viên

01205924718

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Mai Thị Mỹ Nương

Nhân viên

01647004350

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Trần Như Ánh

Nhân viên

01672586292

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Phạm Thị Là

Nhân viên

01673419488

 

28

Hồ Văn Trang

Nhân viên

01634569311

 

29

Hồ Thị Liễu

Nhân viên

0979347589

 

30

Vũ Thị Bích Ly

Nhân viên

01668320504

 

31

Hồ Thị Hồng

Nhân viên

0984729304

 

32

Hồ Thị Lương

Nhân viên

 

 

33

Hồ Thị Bang

Nhân viên

 

 

34

Hồ Thị Muối

Nhân viên

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 15:18
 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phước Lộc

Email In PDF.

Năm thành lập: 1999

Địa chỉ : Thôn 5b, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường: 0510 3606 135. Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Nguyễn Văn Ánh

Hiệu trưởng

01689509604

dinhngo80tb@gmail

02

Trần  Đình Ngộ

P. Hiệu trưởng

0915564343

 

03

Nguyễn Văn Công

P. Hiệu trưởng

0942599884

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

04

Lê  Văn Thức

TTCM TH

0989022238

thuclak@ gmail.com

05

Trương T Thanh Tâm

TPT

01643151019

truongthithanhtam2312@ gmail.com

06

Nguyễn Văn Sơn

Giáo viên

01626018019

 

07

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

0976973188

 

08

Hoàng Công Giáp

Giáo viên

01274099553

 

09

Dương Công Đức

Giáo viên

0983565222

 

10

Lê Văn Diễn

Giáo viên

0962109159

 

11

Hồ Thị Xuân Hòa

Giáo viên

0973631388

hoabinh1112@ gmail.com

12

Trần T Thanh Tuyền

Giáo viên

01683235546

tranthanhtuyen546@ gmail.com

13

Lê Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

0972260206

 

14

Hoàng Vũ

Giáo viên

0915101014

hoangvuphuocloc@ gmail.com

15

Huỳnh Công Hiếu

Giáo viên

0979494942

 

16

Hồ Văn Hiền

Giáo viên

01662868140

gehamho@ gmail.com

17

Ngô Văn Thanh

Giáo viên

0982503044

 

18

Nguyễn Thị Na

Giáo viên

01658949908

nanguyen912@ gmail.com

19

Hồ Thị Lý

Giáo viên

0976769385

 

20

Hồ Thị Thủy Tiên

Giáo viên

01677373260

 

21

Phạm Đình Tổng

Giáo viên

0987443242

 

22

Nguyễn Thị Thúy An

Nhân viên

0983813230

 

23

Y Cốc

Nhân viên

01689605331

 

24

Hồ Thị Lan

Nhân viên

01696267262

 

25

Hồ Văn Thọ

Nhân viên

01699508560

 

26

Hồ Thị Đã

Nhân viên

0964208214

 

27

Hồ Thị Phế

Nhân viên

01673678714

 

28

Hồ Thị Thanh

Nhân viên

01696421281

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 15:13
 


Trang 2 trong tổng số 3

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh