Liên kết website

Logo

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
Song Song
40  47.6%
Ứng dụng CNTT
24  28.6%
Cải cách hành chính
20  23.8%

Số người tham gia bình chọn  :  84
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 20 Tháng 4 2009 17:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 15:52

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh