Liên kết website

Logo

Trường Tiểu học Phước Chánh

Email In PDF.

Năm thành lập: 2005

Địa chỉ : Thôn 2- Phước Chánh-Phước Sơn-Quảng Nam

Số điện thoại trường: 0510 6257 999  

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email (nếu có)

1

Lê Văn Phước

HT

0985 601 399

0962 495 544

Levanphuoc010166@gmail

2

Bùi Xuân Phong

PHT

01665 149 182

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Hồ Thị Lan Phương

GV

0975 277. 662

 

4

Hồ Thị Nha

GV

0914. 366. 265

 

5

Lê Cửu

GV

01688 221 844

 

6

Nguyễn Phước Ninh

GV

01232 983 745

 

7

Lê Thọ Thuận

GV

01688 934 385

 

8

Nguyễn Văn Thiện

GV

01667 643 741

 

9

Hồ Hồng Chiến

GV

01662 071 800

 

10

Nguyễn Trúc

GV

0984 273 573

 

11

Trần Quang Dũng

GV

0977 492 283

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Y Lộc

GV

01237.149.733

 

13

Hồ Thị Nhung

GV

01643.194.334

 

14

Hồ Thị Bình

GV

01635 561 041

 

15

Phạm Thị Tình

GV

01672 891 358

 

16

Lê Thị Nữ

GV

01695 330 076

 

17

Bùi Thị Đào

GV

01679 014 529

 

18

Nguyễn T Hồng Linh

GV

0977 179 301

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Nguyễn Thị Lộc

GV

0914 354 533

 

20

Hồ Thị Hải

GV

01644 161 308

 

21

Hồ Thị Hậu

GV

01666549739

 

22

Hồ Thị Huy

GV

0973 717 685

 

23

Hồ Thị Phượng

GV

01685 849 218

 

24

Huỳnh Thị Trâm

GV

01667 279 558

 

25

Đinh Tha

GV

01674 629 415

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Trần Hữu Hiếu

GV

01202 490 739

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Nguyễn Thị Vang

GV

01648 510 671

 

28

Y Sắc

GV

01697 027 212

 

29

Vũ Thị Him

NV

01636 405 650

 

30

Trần Thị Kim Chinh

VT

01668 046 209

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Lê Thị Ly Dung

GV

01647 679 663

 

32

Đinh Thị Hoa

KT

01697 537 737

 

33

Hồ Văn Tri

B vệ

01627 848 759

 

34

Hồ Thị Diểu

NV

01633 550 215

 

35

Trần Thị Kim Oanh

GV

0977. 579. 269

 

36

Phan Thị Thu Hà

GV

01668.747.112

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

37

Hồ Thị Nu

NV

0963.276.035

 

38

Hồ Đạt

GV

0978 717 550

 

39

Phạm Đình Tổng

GV

0987 443 242

 

 

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Lê Văn Phước

Hiệu trưởng

0985 601 399

0962 495 544

levanphuoc010166@gmail

2

Bùi Xuân Phong

P. H trưởng

01665 149 182

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Đức Minh

P. H trưởng

0983 021 345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Đỗ Phụng

Giáo viên

01672 587 121

 

5

Lê Cửu

Giáo viên

01688 221 844

 

6

Nguyễn Phước Ninh

Giáo viên

01232 983 745

 

7

Lê Thọ Thuận

Giáo viên

01688 934 385

 

8

Nguyễn Văn Thiện

Giáo viên

01667 643 741

 

9

Hồ Hồng Chiến

Giáo viên

01662 071 800

 

10

Nguyễn Trúc

Giáo viên

0945 969 012

 

11

Trần Quang Dũng

Giáo viên

0977 492 283

 

12

Nguyễn Minh Công

Giáo viên

01678 906 922

 

13

Hồ Quang Trai

Giáo viên

01679 369 575

 

14

Hồ Thị Bình

Giáo viên

01635 561 041

 

15

Phạm Thị Tình

Giáo viên

01672 891 358

 

16

Lê Thị Nữ

Giáo viên

01695 330 076

 

17

Bùi Thị Đào

Giáo viên

01679 041 529

 

18

Nguyễn Thị Hồng Linh

Giáo viên

0977 179 301

 

19

Nguyễn Thị Lộc

Giáo viên

0914 354 533

 

20

Hồ Thị Hải

Giáo viên

01644 161 308

 

21

Hồ Thị Hậu

Giáo viên

01682 356 290

 

22

Hồ Thị Huy

Giáo viên

0973 717 685

 

23

Hồ Thị Phượng

Giáo viên

01685 849 218

 

24

Huỳnh Thị Trâm

Giáo viên

01667 279 558

 

25

Đinh Tha

Giáo viên

01674 629 415

 

26

Trần Hữu Hiếu

Giáo viên

01202 490 739

 

27

Nguyễn Thị Vang

Giáo viên

01648 510 671

 

28

Phùng Thị Kiều Chinh

Giáo viên

0985 753 613

 

29

Vũ Thị Him

Giáo viên

01636 405 650

 

30

Trần Thị Kim Chinh

Văn thư

01668 046 209

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Đỗ Thị Thanh Cường

Nhân viên

0935 667 554

 

32

Đinh Thị Hoa

Nhân viên

01697 537 737

 

33

Hồ Văn Tri

Bảo vệ

01627 848 759

 

34

Hồ Thị Diểu

Cấp dưỡng

01633 550 215

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 16:15
 

Trường THCS Trần Quốc Toản

Email In PDF.

Năm thành lập: 1977 tách THCS năm 2004

Địa chỉ : Thôn 11 xã Phước Hiệp- Phước Sơn - Quảng nam

Số điện thoại trường: 05103691164 - Email   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Tên Gmail

1

Đào Văn Nhựt              

Hiệu trưởng

0967905795

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Lê Xuân Thiệt

P.Hiệu trưởng

0981 505 791

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Trịnh Minh Hà

TTCM

01632 818 227

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Trần Quang Tỵ

Giáo viên

01667 279 967

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

0981547449

hoathanhtqt1977

6

Ngô Thị Bích Hiệp

Giáo viên

0935646687

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Lê Thị Mai Trang  

Giáo viên

01674 627 687

maitrang80030419

8

A Lăng Thị Tuyết 

Giáo viên

0979 609 284

tuyetngoc0884

9

Lê Giang Quý Trang

Giáo viên

01668258250

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Lê Thị Thanh Xuân

Giáo viên

01297636678

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Đồng Thị Thảo

Giáo viên

0963205150

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Võ Sơn Tuấn         

TTCM

0974 875 968

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Lê Trọng Duẩn       

Giáo viên

0984 893 070

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Lê Văn Hùng         

Giáo viên

01656 002 807

vanhung24081987

15

Nguyễn Thị Phong Lan

Giáo viên

0983 702 333

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Trương Hồng Phương

Giáo viên

0905 929 306

hongphuongtqt1982

17

Võ Thị Bích Hằng

Giáo viên

0975 252 689

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Nguyễn Thị Hồng Tuyền

Giáo viên

01673 673 577

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Nguyễn Thị Diễm Linh

Giáo viên

0963268355

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Lưu Thị Thúy

Giáo viên

0935750941

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Thái Tấn Tứ      

Nhân viên

0905388958

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Phạm Thị Bình    

Nhân viên

0943572088

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Nguyễn Thị Cúc Hoa

Nhân viên

0972624664

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Dư Đức Bình

Nhân viên

01645013548

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên giáo viên

Chức vụ

Số điện thoại

Tên Gmail

1

Đào Văn Nhựt

H. trưởng

0905558905

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Văn Thắng

P. Hiệu trưởng

0935306244

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Lê Trọng Duẩn      

TPT Đội

0984 893 070

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Trịnh Minh Hà

Giáo viên

01632 818 227

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Võ Thị Bích Hằng

Giáo viên

0975 252 689

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Thị Hoa

CTCĐ

01655 157 376

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Lê Văn Hùng          

Giáo viên

01656 002 807

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Nguyễn T Phong Lan

Giáo viên

0983 702 333

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Trần T Nguyệt Oanh

Giáo viên

0905 041 601

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Trương Hồng Phương

Giáo viên

0905 929 306

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Lê Xuân Thiệt

PT tổ TN

0903 555 791

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Lê Thị Mai Trang

Giáo viên

01674 627 687

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Võ Sơn Tuấn         

TT tổ XH

0974 875 968

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Vy Công Tuấn       

Giáo viên

0978 749 992

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

A Lăng Thị Tuyết

Giáo viên

0979 609 284

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Nguyễn T Hồng Tuyền

Giáo viên

01673 673 577

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Trần Quang Tỵ  

Giáo viên

01667 279 967

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Phạm Thị Bình

NV PC

0984131382

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Nguyễn T Cúc Hoa

NV TV

01229530973

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Thái Tấn Tứ

 Kế toán

0905388958

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 16:13
 

Trường Tiểu học Phước Hiệp

Email In PDF.

Năm thành lập trường: 2004

Địa chỉ: Thôn 5 xã Phước Hoà, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường: 05106 528 068    - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

01

Lê Phước Quế

HT

0963923171

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

02

Lê Quốc Tuấn

PHT-CTCĐ

01668012313

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

03

Lê Ngọc Loan

Giáo viên

0944431406

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

04

Cao Văn Hiển

Nhân viên

0964803115

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

05

Lê Thị Mười

Giáo viên

01243806222

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

06

Lê Thị Nghiệp

Giáo viên

01655057334

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

07

Lê Thị Ngọc Lạc

Giáo viên

01698038641

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

08

Trương Thị Hà

Giáo viên

01684561379

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

09

Ngô Thị Ba

Giáo viên

01235109416

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn T Hồng Hạnh

Giáo viên

0972229504

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

01662966094

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Đặng Thị Trị

Giáo viên

01252468841

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Nguyễn Thị Phú

Giáo viên

01696263096

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Đoàn Tâm

Giáo viên

01657594670

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Trần Thị Dung

Giáo viên

01694072793

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Huỳnh Thị Xuân Ba

Giáo viên

01645604866

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Võ Thị Nhung

Giáo viên

01266562365

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Võ Thị Mật

Giáo viên

0966757982

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Nguyễn Thị Tùng

Giáo viên

01644780501

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Thái Tấn Vĩnh

Giáo viên

01645401151

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Đỗ Xuân Sơn

Giáo viên

0946928972

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Nguyễn Thị Thu Sang

Giáo viên

01692659008

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Đoàn Thị Lệ Sương

Nhân viên

01664160310

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Thái Tấn Hiến

Giáo viên

01645915659

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Thái Thị Kim Liên

Giáo viên

01666261307

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Nguyễn T Ngọc Diệp

Giáo viên

01688695912

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Hồ Thị Nghiêm

Giáo viên

01635158231

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Nguyễn Thị Châm

Giáo viên

01678908022

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Trương Thị Liễu

Giáo viên

01687764977

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Đoàn Như Ý

Nhân viên

0974041477

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Nguyễn Phước Thạch

Giáo viên

0977440289

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Hồ Thị Đăng

Giáo viên

01678926297

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Hồ Thị Y Núi

Giáo viên

01645785684

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Hồ Thị Hải

Nhân viên

01677977270

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014 16:02
 

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

Email In PDF.

 

Năm thành lập: 2005

Địa chỉ : Thôn 11 xã Phước Hiệp- huyện Phước Sơn- Tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường: 05103681114    Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 

1

Bùi Thị Kim Chung

HT

01699815652

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Đặng Thị Mai

PHT

0973712973

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Ung Thị Đáng

GV

01684561491

 

4

Trần Thị Ngọ

GV

0983741224

 

5

Hoàng Thị Mỹ Dung

GV

0972089390

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Thị Trí

GV

0972640452

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Thái Thị Ngọc Uyên

GV

01234333648

 

8

Lê Thị Kim Oanh

GV

0906572102

 

9

Võ Thị Lý

GV

0988797855

 

10

Nguyễn Thị Hiếu

GV

01632820393

 

11

Cao Thị Hải

GV

0977578862

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Hồ Thị Đầm

GV

01672583267

 

13

Tô Thị Loan

Kê toán

0978696179

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Hồ Thị Y Hà

Cấp dưỡng

01678463594

 

15

Lê Thị Loan Hương

Cấp dưỡng

01653425180

 

16

Trần Thị Thùy Trang

Bảo vệ

01627851586

 

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

 Bùi Thị Kim Chung

Hiệu trưởng

01699815652

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

 Đặng Thị Mai

P. Hiệu trưởng

0973712973

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

  Ung Thị Đáng

Giáo viên

01684561491

 

4

  Trần Thị Ngọ

Giáo viên

0983741224

 

5

  Nguyễn Thị Trí

Giáo viên

0972640452

 

6

  Võ Thị Lý

Giáo viên

0988797855

 

7

 NguyễnThị Hồng Hà

Giáo viên

01243998393

 

8

 Thái Thị Ngọc Uyên

Giáo viên

01234333648

 

9

 Đặng Thị Phi Châu

Giáo viên

0983343100

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

 Hoàng Thị Mỹ Dung

Giáo viên

0972089390

 

11

  Lê Thị Kim Oanh

Giáo viên

01264787534

 

12

  Tô Thị Loan

Nhân viên

0978696179

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

  Hồ Thị Y Hà

Nhân viên

01678463594

 

14

 Lê Thị Loan Hương

Nhân viên

01653425180

 

15

 Trần Thị Thùy Trang

Nhân viên

01627851586

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này gồm có 15 người

 

                                                        

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 16:00
 

Trường THCS Lý Tự Trọng

Email In PDF.

             Năm thành lập: 2007

Địa chỉ : Khối 2A – Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – Quảng Nam

Số điện thoại trường: 05103 681 686, Email: Không

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email

1

Nguyễn Tấn Dũng

HT

0905660166

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Võ Thị Diệu

PHT

01687 356 124

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

01646222644

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

01674 981 982

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Cao Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng

01239 744 432

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Lê Thị Hương

Giáo viên

01227 423 801

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Huỳnh Thị Mại

Tổ trưởng

0935 790 262

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Phan Văn Quý

Giáo viên

0905 905 365

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Võ Thị Nga

Giáo viên

0932 551 407

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

01288 622 389

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Trần Hồng Anh

Giáo viên

01688 589 964

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Huỳnh Thị Nguyệt

Giáo viên

01678 911 308

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Hồ Thị Ngọc Anh

Giáo viên

0977 179 295

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Trần T Như Nguyện

Tổ trưởng

01672 834 922

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Ngô Văn Thủy

Giáo viên

0982 037 925

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Giáp Thị Bích Hằng

Giáo viên

0984 202 777

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Võ Thị Thảo

Giáo viên

0975 445 876

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Trần Thị Vy Na

Giáo viên

0905 630 972

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Lê Thị Hoài Tứ

Giáo viên

1268 680 664

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng

0985 212 974

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Mai Thị Thu

Giáo viên

0905 905 300

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Lê Thị Thanh Thùy

Giáo viên

01662926638

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Hồ Thị Thịnh

Giáo viên

868573237

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Lại Bảo Sơn

Giáo viên

0989 196 953

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Đoàn Văn Đồng

Giáo viên

01658 577 528

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Lê Văn Đức

Giáo viên

0982 195 914

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Nguyễn Thị Anh Thùy

Giáo viên

0983 959 609

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Lê Hải Âu

Giáo viên

01674 844 830

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Trần Thị Nguyệt Oanh

Giáo viên

01203909351

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Trần Văn Hoài

Giáo viên

0941382108

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

01224407435

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Nguyễn Thị Lợi

Tổ trưởng

0945788301

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Võ Thị Hồng Nga

Nhân viên

0905680676

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Nguyễn Thị Thiên Lý

Nhân viên

01686152247

 

35

Hồ Văn An

Nhân viên

01655057911

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Hồ Thị Liễu

Hiệu trưởng

0906 491 608

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Tấn Dũng

P. Hiệu trưởng

0905 660 166

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Trần T Như Nguyện

Giáo viên

01672 834 922

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Ngô Văn Thủy

Giáo viên

0982 037 925

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Giáp Thị Bích Hằng

Giáo viên

0984 202 777

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Võ Thị Thảo

Giáo viên

0975 445 876

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Thị Tam

Giáo viên

01689 228 137

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

0962 213 331

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

01674 981 982

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Phạm Thị Vy Duyên

Giáo viên

0988 928 546

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

0985 212 974

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Mai Thị Thu

Giáo viên

0905 905 300

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Lê Thị Thanh Thùy

Giáo viên

01662926638

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Cao Thị Thanh Xuân

Giáo viên

01239 744 432

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Lê Thị Hương

Giáo viên

01227 423 801

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Huỳnh T Bích Duyên

Giáo viên

0904 772 505

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Huỳnh Thị Phượng

Giáo viên

01282 725 455

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Phan Văn Quý

Giáo viên

0905 905 365

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Huỳnh Thị Mại

Giáo viên

0935 790 262

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Võ Thị Nga

Giáo viên

0932 551 407

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

01288 622 389

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Trần Hồng Anh

Giáo viên

01688 589 964

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Huỳnh Thị Nguyệt

Giáo viên

01678 911 308

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Hồ Thị Thịnh

Giáo viên

01687 352 510

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Hồ Thị Ngọc Anh

Giáo viên

0977 179 295

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Trần Thị Vy Na

Giáo viên

0905 630 972

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Lê Thị Tứ

Giáo viên

1268 680 664

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Võ Thị Diệu

Giáo viên

01687 356 124

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

01694 277 077

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Lại Bảo Sơn

Giáo viên

0989 196 953

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Dương Lệ Quyên

Giáo viên

0973 620 454

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Lê Giang Quý Trang

Giáo viên

01668 258 250

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

33

Nguyễn T Thanh Lợi

Nhân viên

0905 845 336

 

34

Võ Thị Hồng Nga

Nhân viên

0905 680 676

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

35

Nguyễn T Thiên Lý

Nhân viên

01686 152 247

 

36

Hồ Văn An

Nhân viên

01655 057 911

 

Danh sách này gồm có 36 người.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 16:18
 


Trang 3 trong tổng số 3

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh