Liên kết website

Logo

HUYỆN PHƯỚC SƠN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (2015-2016) VÀ NGÀY HỘI TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

Email In PDF.

        Năm học 2015-2016 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 33-CTr/HU của Huyện ủy và Kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BDĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

       Thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, cấp THCS và THPT tựu trường từ ngày 10 tháng 8 và thực dạy từ ngày 17 tháng 8; cấp Mầm non và Tiểu học tựu trường từ ngày 24 tháng 8 và thực dạy từ 31 tháng 8. Riêng giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 31 tháng 8, khai giảng và thực dạy từ ngày 7 tháng 9.

       Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam, cả tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2015. Huyện ủy, UBND huyện đã phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng tại trường PTDTNT huyện và Trường THPT Khâm Đức. Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo cử cán bộ tham dự và nắm bắt tình hình tại các trường trực thuộc Phòng quản lý. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tham dự lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn. Chương trình lễ khai giảng tổ chức đúng quy định, gồm phần “Lễ” và phần “Hội”. Riêng đối với cấp học Mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội của bé”. Phần Lễ khai giảng thực hiện đúng ý nghĩa Ngày hội khai trường: Tổ chức đón học sinh mới của trường (lớp1, lớp 6 và lớp 10) nhằm tạo sự phấn khởi, thân thiện cho học sinh lần đầu nhập trường; Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng. Thời lượng tổ chức phần Lễ không quá 45 phút.  Phần Hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian với các hình thức vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh.

alt

       Năm học 2015-2016, huyện Phước Sơn có 28 đơn vị trường, trong đó: Mầm non 10 trường (01 Mầm non, 09 Mẫu giáo); Tiểu học 10; THCS 06; trường PTDTNT huyện và trường THPT Khâm Đức. Tổng số lớp 288 lớp/ 7.277 học sinh, trong đó: Mầm non 60 lớp/ 1.437 học sinh; Tiểu học 132 lớp (05 lớp ghép)/ 2.922 học sinh; THCS 68 lớp/ 1.913 học sinh; THPT có 28 lớp/ 1.005 học sinh. Với tổng số phòng các loại 624 phòng, trong đó: Mầm non 103 phòng; Tiểu học 253; THCS 136; trường PTDTNT huyện 72 và trường THPT Khâm Đức 50 phòng.

       Theo số liệu thống kê, cứ 3,46 người dân có 01 học sinh (chưa kể những em học ngoài huyện). Tính chung, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đạt 60% (trẻ 5 tuổi đạt trên 99,8%); trẻ trong độ tuổi tiểu học và THCS đi học đạt trên 98% (trẻ vào học lớp 1 và lớp 6 đạt trên 99,8%); tỷ lệ huy động độ tuổi đi học trung học phổ thông đạt gần 60%, trong đó số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt trên 85%. Tổng số học sinh Mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn đầu năm học này tăng so với năm học trước gần 30 học sinh. Nhiều xã huy động học sinh trong độ tuổi đi học tốt như Phước Xuân, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Kim và Phước Đức.

       Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư ngân sách sửa chữa, nâng cấp trường học và mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí gần 05 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới 02 khu nhà ở học sinh trường TH&THCS Phước Mỹ và PTDTBT TH&THCS Phước Kim hơn 04 tỷ đồng. Đơn vị Bộ đội 207 đóng trên địa bàn xã Phước Mỹ hỗ trợ xây dựng 03 phòng học, kinh phí 1,25 tỷ đồng. Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ hơn 01 tỷ đồng xây dựng 01 phòng nghệ thuật, 01 phòng bếp tại trường mẫu giáo Ánh Dương và một số hạng mục tường rào, sân nền, nhà vệ sinh một số trường trên địa bàn huyện. Đại học Đà Nẵng hỗ trợ 120 triệu động cùng Phòng Giáo dục xây dựng 01 nhà công vụ tại Trường TH&THCS Phước Thành. Các chế độ chính sách của nhà giáo và học sinh được UBND huyện chỉ đạo chi trả kịp thời, đã xét duyệt cho 1.329 học sinh bán trú các cấp học (riêng THPT là 435 học sinh) được hưởng chế độ theo Quyết định 85, Quyết định 12 và Quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh bán trú. Đội ngũ nhà giáo chuyển vùng (về đồng bằng) đầu năm học 16 giáo viên (cấp THPT là 02 người). Hiện nay UBND huyện phối hợp với Sở GDĐT Quảng Nam để điều hòa đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện; chỉ đạo Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu bổ sung cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đảm bảo tốt công tác quản lý giáo dục.

       Ngành giáo dục huyện đã triển khai kịp thời nhiệm vụ năm học 2015-2016 với 04 nhóm giải pháp: Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các cấp học ngành học; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàn, đạo đức trong sáng; tham mưu tăng cường các nguồn lực đầu tư và thực hiện có hiệu quả các cơ chế tài chính cho giáo dục nhằm tạo bước chuyển mới trong giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà đi lên./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh