Liên kết website

Logo

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

Email In PDF.

     Sáng ngày 26/09/2016 Công đoàn Giáo dục huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm học 2016-2017 do đồng chí Võ Thị Lệ, PTP- CT CĐGD huyện chủ trì Hội nghị. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Nam - Huyện ủy viên, CT LĐLĐ huyện; đồng chí Lê Văn Hà,  Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT; các đồng chí trong BCH, BTV Công đoàn giáo dục huyện; ủy viên ủy ban kiểm tra; đoàn viên tiêu biểu trong phong trào Công đoàn và các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn 27 đơn vị, trường học trực thuộc; 

Đồng chí  Võ Thị Lệ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện phát biểu khai  Hội nghị.

     Năm học qua,  dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp từ huyện đến cơ sở đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Công đoàn năm học 2015-2016; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn trong toàn ngành; tham gia tốt trong công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhà giáo và người lao động; họat động của Công đoàn đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2015-2016;

     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hà, Trưởng Phòng Giáo dục huyện, phát biểu về Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015-2016 và thông tin một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ; về cơ sở vật chất và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2017;

     Đồng chí Trương Văn Nam, CT.LĐLĐ huyện, phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Giáo dục huyện trong năm học 2015-2016; chỉ đạo một số nội dung cần tập trung trong năm học 2016-2017, đó là: Phát triển đoàn viên mới cho  viên chức hợp đồng năm học vừa qua; chú trọng công tác kiểm tra Công đoàn về thực hiện Điều lệ Công đoàn; Công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp; xây dựng cơ quan, đơn vị không có khói thuốc lá…

     Qua Hội nghị Công đoàn, Ban thương vụ Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiểu biểu đã được Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Nam, LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện khen thưởng.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

 

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh