Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 13:49 pgdphuocson
In

Năm thành lập: Theo QĐ số 262/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2001.

Địa chỉ : Khối I, Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại trường:   05103 881 164   Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

Mai Văn Tòng

Hiệu trưởng

0989822996

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Chánh Hậu

P. Hiệu trưởng

0984979788

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Thái Tấn Sa

Giáo viên

01688224201

 

4

Trần Hồng Nhân

Giáo viên

0905305405

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Thị Kim Liên

Giáo viên

0987458552

Nguyê Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Thị An

Giáo viên

0982265420

 

7

Phạm Thị Đáng

Giáo viên

0919795018

 

8

Trương Thị Hoa

Giáo viên

0167789135

 

9

Nguyễn Thị Thanh Dung

Giáo viên

01698230091

 

10

Huỳnh Thị Lan

Giáo viên

01644868859

 

11

Nguyễn Thị Tuyền

Giáo viên

01645603306

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên

01626483277

 

13

Triệu Thị Hường

Giáo viên

0988397360

 

14

Trần Thị Tình

Giáo viên

0918208718

 

15

Ngô Thị Mai Liên

Giáo viên

01672881619

 

16

Võ Thị Thu HIền

Giáo viên

01685747499

 

17

Ông Thị Nhi

Giáo viên

0934960604

 

18

Đinh Thị Thu

Giáo viên

01685332258

 

19

Lê Thị Ánh

Giáo viên

0977473974

 

20

Ngô Thị Liên

Giáo viên

0968044099

 

21

Nguyễn Thị Hoa

NVKT

01293572097

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Ngô Thị Thương

NVTV

01636401069

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Bùi Tấn Tùng

NVBV

01696046717

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 13:50