Trường Mầm non Ánh Hồng

Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 09:03 pgdphuocson
In

Năm thành lập: 1984

Địa chỉ : Khối 3, Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại trường: ……………………… Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017:

 

TT

Họ và tên

Chức
 vụ

Di động

Gmail

1

Nguyễn Thị Liên

HT

0981.529.936

 

2

Ngô Thị Hồng Nhung

PHT

0972.931.441

 

3

Nguyễn Thị Minh Quế

PHT

0981.558.769

 

4

Nguyễn Thị Thái

GV

0166.966.4525

 

5

Thủy Thị Thanh Hường

GV

0165.975.2177

 

6

Nguyễn Thị Giã

GV

0166.742.1450

 

7

Nguyễn Thị Lúc

GV

0974.334.208

 

8

Trần Thị  Năm

GV

0988.335.027

 

9

Nguyễn Thị Bích

GV

0904.331.549

 

10

Đỗ Thị  Huê

GV

0122.444.1415

 

11

Nguyễn Thị Mỵ

GV

0981.165.836

 

12

Lê Thị Thu Hà

GV

0972.315.644

 

13

Dương Thị Hòa

GV

0167.977.4259

 

14

Ngô Thị Tuyết Vân

NV

0987.115.777

 

15

Nguyễn Thị Mỹ Linh

GV

0168.785.8360

 

16

Hồ Thị GIáo

GV

0169.361.4643

 

17

Trần Thị Thu Hòa

GV

0164.731.4414

 

18

Trần Văn Tài

NV

0168.271.4079

 

19

Nguyễn Thị Thủy

NV

0168.346.1317

 

20

Đỗ Thị Hạ

NV

0917.673.437

 

21

Nguyễn Thị Chưỡng

NV

0169.632.5219

 

22

Nguyễn Thị Kim Thoa

NV

0168.447.0119

 

23

Bùi Thị Ngọt

GV

0165.704.0480

 

24

Đinh Thị Hồng Nhi

GV

0167.345.7144

 

25

Hồ Thị Ly

GV

0973.614.204

 

26

Trần Thị Cúc

GV

0974.991.106

 

27

Hồ Thị Nhia

GV

0977.221.610

 

28

Nguyễn Thị Kim Đức

GV

0168.853.9396

 

29

Trần Thị Khoa

GV

0965.076.502

 

30

Nguyễn Thi Hải Huê

GV

0972.665.780

 

31

Nguyễn Thị Hà Phương

GV

0981.533.255

 

32

Vũ Thị  Y  Hương

GV

0934.707.853

 

33

Hà Thị Bích Ngân

GV

0979.841.041

 

34

Lê Thị Thu Hà

GV

0972.315.644

 

35

Lê Thị Ánh Hà

GV

0932.533.221

 

 

 

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Nguyễn Thị Liên

Hiệu trưởng

0932.536.936

 

02

Ngô Thị Hồng Nhung

Phó hiệu trưởng

0972.931.441

 

03

Nguyễn Thị Minh Quế

Phó hiệu trưởng

0905.980.441

 

04

Nguyễn Thị Thái

Giáo viên

01669.664.525

 

05

Thủy Thị Thanh Hường

Giáo viên

01659.752.177

 

06

Nguyễn Thị Giã

Giáo viên

0166.742.1450

 

07

Nguyễn Thị Lúc

Giáo viên

0974.334.208

 

08

Trần Thị Năm

Giáo viên

0988.335.208

 

09

Nguyễn Thị Bích

Giáo viên

0904.331.549

 

10

Trần Thị Hai

Giáo viên

0905.271.188

 

11

Vũ Thị Liễu

Giáo viên

0168.566.7946

 

12

Đoàn Thị Phương

Giáo viên

0169.565.8789

 

13

Đỗ Thị Huê

Giáo viên

0122.444.1415

 

14

Trần Thị Hy

Giáo viên

0169.999.7745

 

15

Nguyễn Thị Mỵ

Giáo viên

0164.440.6890

 

16

Lê Thị Thu Hà

Giáo viên

0972.315.644

 

17

Nguyễn Thị Kim Đức

Giáo viên

0905.643.964

 

18

Dương Thị Hòa

Giáo viên

0167.977.4259

 

19

Hồ Thị Yến

Giáo viên

01633.052.636

 

20

Vũ Thị Diễm Khanh

Giáo viên

0164.790.9585

 

21

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giáo viên

01687.858.560

 

22

Hồ Thị Giáo

Giáo viên

01693.614.643

 

23

Trần Thị Thu Hòa

Giáo viên

01647.314.414

 

24

Bùi Thị Ngọt

Giáo viên

0165.704.0480

 

25

Đinh Thị Hồng Nhi

Giáo viên

01673.457.144

 

26

Hồ Thị Ly

Giáo viên

0973.614.204

 

27

Nguyễn T Thanh Thúy

Giáo viên

01687.357.112

 

28

Nguyễn Thị Đào

Giáo viên

0163.344.9787

 

29

Trần Thị Thanh Hằng

Giáo viên

0985.109.506

 

30

Trần Văn Tài

Nhân viên

1068.271.4079

 

31

Nguyễn Thị Chưỡng

Nhân viên

0169.632.5219

 

32

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nhân viên

0168.447.0119

 

33

Đỗ Thị Hạ

Nhân viên

0973.076.089

 

34

Ngô Thị Tuyết Vân

Nhân viên

0987.115.777

 

35

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

0168.346.1317

 

36

Phạm Thị Minh Trí

Nhân viên

0168.520.9637

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 07:57