Liên kết website

Logo

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

Email In PDF.

Năm thành lập: Theo Quyết định số 307/QĐ-SGDĐT ngày 13/2/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

Địa chỉ : Khối 4 – Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – Quảng Nam

Điện thoại : 0510.2244575

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015:

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

01

Lê Văn Hà

Giám đốc

0905934139

 

02

Nguyễn Tấn Đình

Giáo viên

01683704742

 

03

Đặng Thúy Hồng

Nhân viên

0986197405

 

04

Lưu Thị Lệ

Nhân viên

0905995474

 

05

Lê Phạm Minh Trâm

Giáo viên

01649559373

 

 

 

                                                                                     

                                                                           

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:58  

website hỗ trợ GV
 

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước:
 

Thư viện ảnh