Trường Mẫu giáo liên xã Thành Lộc

Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:47 pgdphuocson
In

Năm thành lập: 1/7/2009

Địa chỉ :  Thôn 4A- Phước Thành- Phước Sơn- Quảng Nam

Số điện thoại trường: ……………………… Email ……………...................

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email (nếu có)

1

 Võ Thị Thanh Truyền

Hiệu trưởng

01238381265

0935 236 149

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

 Bạch Thị Thu Hà

P. Hiệu trưởng

0917 718 374

0943 511 636

 

3

Từ Thị Thùy Huy

Kế toán

0947 781 900

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

 Hồ Thị Đêm

Giáo viên

01244917160

 

5

Bùi Thị Hiệp Vân

Giáo viên

0913 675 900

 

6

 Vũ Thị Thoi

Giáo viên

01684220010

 

7

Pra Thanh Hảo

Giáo viên

0986 264 758

 

8

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

0974 293 345

 

9

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

01657555226

 

10

Hồ Thị Thùy

Giáo viên

01202500693

 

11

 Lê Thị Ánh Hà

Giáo viên

0932 533 221

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 08:51